Välkommen till Privata MunHälsan!

Vi är en sammanslutning av 60 privattandläkare i Stockholm.
Vi arbetar för att ge bästa kvalitet, trygghet och service för hela familjen.

Vi ordnar gemensam fortbildning kontinuerligt för att hålla oss á jour med
det allra senaste om material och behandlingsformer.
 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du din tandläkare!